SMART AND DIGITAL AGRICULTURE

Proje ile tarımda katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkiler aracılığıyla gençlerin tarımda istihdamını destekleyerek genç işsizliği önlemeyi amaçlamaktayız.

EĞİTİMLER

Gençlere Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Hammadde Üretimi ile ilgili eğitimler düzenlenecekit.r

SEKTÖR TOPLANTILARI

Kozmetik Sektör temsilcileri ile toplantılar yapılacak. Sektörel paylaşımlar gerçekleştirilecektir.

DİJİTAL TARIM

Akıllı ve dijital sera uygulaması geliştirilecektir. Dijital tarım desteklenecektir.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Hammadde üretimine ilişkin E-Öğrenme Platformu hayata geçirilecektir.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

SDA - Smart and Digital Agriculture

1

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hammadde Üretimi Eğitim Programı

Projemizde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hammadde Üretimi Eğitim Programı geliştirilecektir.

2

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hammadde Üretimi Sanal Laboratuvarı

Projemizde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hammadde Üretimi Sanal Laboratuvarı ile gençler sanal olarak Lavanta Yağı Üretimini gerçekleştirebileceklerdir.

3

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hammadde Üretimi E-Öğrenme Platformu

Projede Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hammadde Üretimi E-Öğrenme Platformu tasarlanacaktır. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hammadde Üretimine ilişkin eğitim modülleri yer alacaktır.

4

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hammadde Üretimi Akıllı Sera uygulaması

Proje ile bir Dijital ve Akıllı Sera Kiti geliştirilecektir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hammadde Üretimi Akıllı Sera uygulaması tasarlancaktır.

5

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uluslararası Kongresi

Projenin sonuçları düzenlenecek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uluslararası Kongresi ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.

1 Hedef

Genç Eğitimi

1 Hedef

Eğitim Programı

1 Hedef

Dijital Uygulama

1 Kişiye

Ulaşmak

 

PROJE ORTAKLARI